காகிதம் பேசினால் ..???


மரம், என் தாய் 
மழை, என் தந்தை 
காற்று உரம் எல்லாம் என் உறவினர்கள் 
என் தாய் கொல்லப்பட்டுதான் நான் உருவாக்கப்பட வேண்டுமென்றால் 
அத்தகய பிறப்பு எனக்கு தேவையில்லை 

இப்படிக்கு, 
ஆதங்கத்துடன், 
காகிதம்

Written by,
Sabari

Advertisements

7 thoughts on “காகிதம் பேசினால் ..???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s